ShareThis

Sunday, February 3, 2013

Membela Kubur warisan 1909 yang diceroboh di Semenyih


Tanah Perkuburan Tamil Hindu-Kristian yang digazet pada tahun 1909 telah diceroboh.

DSCF7163
Sdr Arul setelah mendapat aduan telah menasihatkan Jawatankuasa dan waris kubur-kubur ini untuk membuat aduan polis. Pada 29hb. januari pula Sdr Arul bersama waris dan MPKj telah memberhentikan kerja-kerja penolakan pokok yang dilakukan oleh pemaju.
Terbukti kerja ini adalah haram dan Stop Work Order telah dikeluarkan keatas Pemaju iaitu Syarikat Bangkit Kaya.
Hari ini pewaris kubur telah menaikan baner dan membuat gotong royong. Sdr Arul juga berkata satu mesyauarat akan dipanggil supaya pemaju yang ceroboh dapat membayar gantirugi. Selain itu, satu siasatan perlu dilakukan untuk mengenalpasti kawasan kubur asal.
Tanah perkuburan seluas 11,000 sq. feet di Lot No. 248 (20 1/2 Mile, Semenyih-Kajang road) elah digazet semasa Resident ABritish untuk perkuburan komuniti tamil pada 29 Disember 1909. 
DSCF7170
DSCF7167Sebanyak 10 kubur dipercayai musnah ekoran keraja Pemaju ini. Pewaris kini dalam proses membersihkan kubur dan menaikan pagar.  
DSCF7169

No comments: