ShareThis

Monday, August 22, 2016

Isu Ladang Dominian

22/8/2016, Satu mesyuarat telah diadakan di antara para penduduk Ladang Dominian dan pihak pemaju Genting Group untuk membincangkan berhubung isu perumahan, kuil dan kubur Ladang Dominian di pejabat PSM Semenyih .

Thursday, August 18, 2016

Isu Pemindahan Kubur Paling Jaya

18/8/2016, Penyerahan cek berhubung isu pemindahan kubur di Paling Jaya, Semenyih kepada "undertaker" dan pihak gereja telah diadakan.

Tuesday, August 16, 2016

Isu Tanah dan Kuil Ladang Dominian

16/8/2016, Satu perbincangan telah diadakan untuk membincang mengenai isu tanah dan kuil Ladang Dominian, Semenyih.

Tuesday, August 9, 2016

Mesyuarat Penyelesaian Kubur Paling Jaya

9/8/2016, Mesyuarat susulan berhubung isu penyelesaian Kubur Paling Jaya telah diadakan bersama Komiti Christian di Pejabat PSM Semenyih.

Isu Ladang Dominian

9/8/2016, satu mesyuarat telah diadakan bersama YB Ganapathy (EXCO-Selangor)
dan Genting Bhd berserta dengan para penduduk Ladang Dominian untuk membincangkan isu perumahan mereka.

Wednesday, August 3, 2016

Menandatangani Surat Akuan

3/8/2016, Upacara menandatangani surat akuan penerimaan dan penyerahan cek kepada komiti Kubur Hindu Paling Jaya telah diadakan di Pejabat PSM Semenyih.

Tuesday, August 2, 2016

Mesyuarat Penyelesaian Isu Perumahan Bekas Pekerja Ladang Semenyih

2/8/2016, Mesyuarat penyelesaian isu perumahan bekas pekerja Ladang Semenyih telah diadakan di Ladang Semenyih.

Mesyuarat Penyelesaian Kubur Paling Jaya

2/8/2016, Mesyuarat penyelesaian Kubur Paling Jaya telah diadakan bersama dengan Komiti.