ShareThis

Saturday, July 21, 2012

Kem Kepimpinan Idelogi PSM Selatan

Satu Kursus Kepimpinan untuk Ahli PSM di Selatan telah berjalan dengan berjayanya di Sungai Congkok.

Diskusi kepimpinan, kongsi fikiran dan cara menangani masalah dibincang secara mendalam.

Ramai ahli berasa program ini yang dijalankan dalam suasana relax membantu para kepimpinan peringkat cawangan dalam mengimbas balik komitmen mereka,


No comments: