ShareThis

Monday, May 23, 2011

12-5-11 Rundingan kali kedua dengan Tuan Ladang Denudin
Hari ini rundingan kali kedua diadakan dengan Inch Kenneth dimana mesyaurat sudah setuju dengan faedah berhenti kerja tetapi pekerja hari ini memberikan satu memorandum baru yang mengariskan 9 isu antaranya bayaran ex-gratia, perumahan kos rendah teres, isu air dan letrik bila ladang tidak beroperasi, isu kebersihan persekitaran dan sebagainya.

Mesyuarat juga diberitahu bahawa mesyuarat susulan mungkin akan diadakan dengan pihak Exco Kerajaan Negeri Selangor.

No comments: