ShareThis

Saturday, April 30, 2011

28-4-11 IKRAM usahakan meja bulan mengenai kematian dalam tahanan dan isu penyiksaan

Hari ini, Sdr Syed Ibrahim mempengerusikan satu persidangan meja bulat mengenai isu kematian dalam tahanan dan isu penyiksaan pihak berkuasa. Antara NGO yang hadir dalam meja bulat ini adalah wakil dari Majlis Peguam, SUARAM, Lawyers for Liberty, CIJ, SABM, Karisma dan Friends of Beng Hock. Saya turut ahdir mewakili PSM dan SUARAM.

Meja Bulat ini diambil inisiatif oleh IKRAM, yang dulunya JIM dan merupakan inisiatif kumpulan NGO Melayu pertama menangani isu seperti kematian dalam tahanan. Semua NGO yang hadir memberi sokongan kepada inisiatif murni ini.

Meja Bulat tersebut berpendirian satu gerakan baru harus dilancarkan untuk menangani isu ini supaya kematian sifar berlaku dalam tahanan pihak berkuasa. Hak untuk hidup adalah satu hak asasi yang paling utama.

No comments: