ShareThis

Friday, April 22, 2011

21-4-2011 Penduduk Ldg Bukit Jalil serah pelan 4 ekar
Hari ini satu memorandum diserahkan kepada YAB Perdana Menteri setelah satu perhimpunan aman diadakan di Pejabat Perdana Menteri. Bekas pekerja ladang Bukit jalil memberikan satu pelan cadangan pembinaan 4 ekar tanah sebagai langkah kongrit komitmen bekas pekerja untuk kerajaan melaksanakan. Selain itu, lebih 5,000 petisyen sokongan juga diserahkan.

Memorandum dan pelan diserahkankepada Pegawai Khas kepada YAB Pedana Menteri dan beliaun berjanji akan menelitinya dan membawa kepada perhatian PM

No comments: