ShareThis

Friday, March 25, 2011

24 Mac 2011 Hakisan Longkang di Rumah Kampung Tanjung

Hari ini saya bersama Rajen melawat rumah Ustaz Dr. hafar dimana dinding longkang rumah runtuh mungkin disebabkan isu hakisan atau mendapan. Isu ini elah diutarakan kepda bahagian bencana Pejabat Tanah dan penyelaras DUN PR untuk diambil tindakan selanjutnya.

No comments: