ShareThis

Thursday, January 20, 2011

DISKUSI KIRI – KHAMIS MINGGU KETIGA SETIAP BULAN


DISKUSI KIRI –
KHAMIS MINGGU KETIGA SETIAP BULAN

Demi memantapkan idelogi ahli dan kawan-kawan diluar yang beraliran kiri, Pustaka Kiri ulung di Malaysia di Balakong mengadakan Diskusi Kiri setiap bulan pada khamis ketiga.
Kami menyarankan seperti berikut:
1. Diskusi diadakan dalam bahasa Malaysia serta bahasa Inggeris
2. Mereka yang datang harus konsisten dan cuba meluangkan khamis minggu ketiga setiap bulan untuk diskusi kiri
3. Makanan dan minuman ringan akan disediakan
4. Orang luar bukan ahli parti dialu-alukan hadir dan debat bersama tetapi harus mendaftar dahulu sebelum hadir ke diskusi
5. Wang derma dan sumbangan akan dikutip setiap bulan secara sukarela untuk memastikan Pustaka Kiri mempunyai kewangan yang cukup untuk meneruskan perbincangan.

Sebagai test-run, untuk memulakan diskusi ini pada bulan Januari 2011- satu mesyuarat atau sesi diskusi pertama akan dipanggil pada 27 januari untuk bincang topic-topik berikut:


27 Januari - Yang mana lebih penting
: Teori atau Praktis
17 Februari - Membina semula kuasa kiri
- Rebuilding the Left
17 March - Teori marxis tentang konsep negara
- The Marxist Theory of the State
21 April - Democracy and revolution
19 May - Membina Parti revolusi
- Building the Revolutionary Party
16 June - Program Transisi –
The Transitional Program
21 July - Hegemony / Hegemoni

No comments: