ShareThis

Thursday, January 27, 2011

26 Januari - Jawatankuasa Flat DUN Semenyih mula bersidangSetelah Forum Flat diadakan pada bulan Oktober, hari ini Jawatankuas Flat DUN Semenyih bersidang buat kali pertama. Wakil dan pemimpin dari 7 pangsapuri menyertai mesyuarat pertama ini.

Mereka berbincang tentang aduan-aduan sebelum. Sdr Arul bersama PSM Semenyih bersetuju untuk mengadakan mesyauarat susulan di Pangsapuri Bangi Jaya dan Seri Mawar.

Namun demikian banyak isu berkisar mengenai isu penyelenggaran dan ketidakmampuan JMB atau penduduk kos rendah membaiki pelbagai kecacatan dalam pangsapuri mereka. Mesyaurat menyarankan perlu ada lebih tindakan di pihak kerajaan negeri dan Persekutuan untuk selesaikan isu Masyarakat kos rendah.

Satu mesyuarat dengan kerajaan negeri akan diusahakan untuk mempertengahkan resolusi-resolusi JK Flat.

Dalam Resolusi pada 10 Oktober, 9 perkara telah dipertengahkan

RESOLUSI FORUM PANGSAPURI KOS RENDAH
10 Oktober 2010

1. Kerajaan ambil alih penyenggaran flats kos rendah terutamanya JMB yang bermasalah

2. Penduduk flats kos rendah bayar satu cukai sahaja – taksiran

3. Pastikan pangsapuri kos rendah dijual kepada rakyat yang berpendapatan rendah

4. Wujudkan satu mekanisme kerjasama di antara JMB – Majlis Tempatan – Pemaju

5. Pinda Akta 663 untuk mengatasi beberapa kelemahan seperti penyerahan sinking-fund oleh pemaju kepada JMB

6. Perkhidmatan kutipan sampah pukal dan penyenggaraan lampu disekalikan dalam cukai taksiran dan dikendalikan oleh Majlis Tempatan

7. Kuatkuasakan hukuman denda kepada pemilik enggan/ingkar bayar kos penyenggaraan

8. Satu geran bantuan diberikan kepada pihak JMB seperti geran yang diberi kepada Rukun Tetangga

9. Meter air pukal – perjuangan untuk meter air sendiri perlu diteruskan -

No comments: