ShareThis

Wednesday, June 9, 2010

14-5-10 Taklimat Polis Semenyih dalam mesyuarat MPP

19 orang sahaja terpaksa menjaga 100,000 orang di Kawasan kawalan Balai Semenyih. Ini adalah hujah yang diberikan oleh Sarjan Rashid semasa taklimat dengan Ahli MPP zon 18. Taklimat beliau sedikit sebanyak menunjukkan bahawa tidak ada anggota yang cukup untuk memerangi jenayah di Semenyih dan anggotanya juga terpaksa ke bantu kawasan lain seperti Kajang jika dipanggil. Namun beliau meminta ahli-ahli MPP memberikan beliau maklumat dan beliau akan bertindak. Beliau juga memberi syor bahawa informasi akan dirahsiakan. Nombor telepon Sjn Rashid adalah 013-3743086. Pihak MPP membuat keputusan menulis kepada Bukit Aman meminta Balai Semenyih diperkasakan dengan lebih anggota.

Selain itu, mesyuarat MPP juga berbincang mengenai Baner Pemantauan Rakyat dan aduan-aduan.

No comments: