ShareThis

Saturday, April 24, 2010

20-4-2010 - Meninjau Kuil yang diberi notis roboh oleh pejabat Tanah

Sebuah kuil berusia 30 tahun di tepi sungai Jalan reko telah diberi notis oleh pejabat tanah dan tarikh akhir adalah pada hari ini. Hari ini saya melawat tapak kuil dan adakan dialog dengan penduduk. Sebenarnya semua bekas penghuni di kawasan kuil ini telah berpindah meninggalkan kuil ini sahaja apabila diberi tawaran perumahan. Kuil ini berada di satu lokasi yang agak membimbangkan dan saya meminta para penganut untuk mengenalpasti tempat lain sekiranya tanah ini diperlukan kerajaan. Saya juga telah meminta JK Selain Islam di bawah Kerajaan Negeri untuk menyiasat latarbelakang kuil dan sementera itu meminta untuk perobohan kuil ini ditangguhkan.

No comments: