ShareThis

Wednesday, March 3, 2010

24-2 Mesyuarat kedua antara Bank Negara dan PSMPSM telah mengadakan Mesyuarat Kedua dengan Bank Negara untuk membincangkan bagaimana Bank Negara boleh memainkan peranan dalam membantu golongan berpendapatan rendah yang majoritinya mengalami masalah serius apabila tidak boleh membayar balik pinjaman. PSM mempertenghakan beberapa ida seperti pinjaman mudah, menangguh pinjaman semasa si keluarga mengalami krisis ekonomi dan sebagainya. Delegasi PSM telah diketuai oleh Timbalan Pengerusi M.saraswathy dan Bendahari Kehormat A.Sivarajan.

Bank Negara memberi syor akan membantu dalam kes-kes yang melibatkan kes-kes golongan yang diutarakan oleh PSM.

No comments: