ShareThis

Monday, January 25, 2010

17 Januari - Sesi SDP mengenai Internationale ke 5


Hari ini PSM Nasional telah mengadakan satu Sesi Perbincangan Dalam (SPD) mengenai Internationale ke 5. Sesi ini diadakan di Bilik Mesyuarat di Kota Damansara. Sebanyak 4 kertas telah dibentang dan Ahli parti juga membincangkan beberapa persoalan pokok. Akhirnya Mesyuarat sepenuh hati memutuskan untuk terlibat dalam Perancangan Pembentukan International ke 5 yang disaran oleh Huga Chavez. Mesyauarat juga mengariskan beberapa garispanduan untuk PSM terlibat dalam Internal ini.

No comments: