ShareThis

Friday, December 25, 2009

24-11–09 – Jalan Pintas ke Sekolah Menengah Rinching
Hari ini saya dan Timbalan Pengerusi MPP zon 19, Encik Kamal dari Bandar Rinching melawat kawasan Sekolah Menengah Rinching ekoran permintaan PIBG sekolah dan orang ramai meminta jalan pintas dibina dari Pelangi Semenyih. Buat masa ini tidak ada jalan kecuali satu jalan becak. Saya sudahpun memajukan isu ini kepada pihak Infra MPKJ tetapi ada sedikit masalah kerana kita masih memerlukan sedikit tanah dari Tuan Tanah dikawasan tersebut.

Adalah harap kami bahawa isu ini akan diselesaikan dalam masa terdekat ini demi kebaikan pelajar sekolah dan penduduk berhampiran.

No comments: