ShareThis

Saturday, October 24, 2009

Hari Penghargaan Kelas Thirukural


Thirukural adalah satu kitab dan memberi garis panduan hidup, bagaimana berkelakuan di dunia. Ia boleh dikatakan antara pembacaan falsafah yang paling unggul di dunia dalam membincangkan soal etika dan moral. Di Semenyih, satu kelas diadakan setiap minggu dikalangan biasanya orang India untuk memberi pendidikan mengenai falsafah ini. Kami memberikan ruang untuk sukarelawan ini menggunakan pejabat kami untuk mengendalikan kelas ini.

Hari ini, satu program mereka telah diadakan di SRJK Tamil Rinching. Saya tidak sempat menghadiri program keseluruhan kerana ada banyak program lain tetapi ada menjengkuk diri untuk memberi sokongan dan solidariti.

PSM menyokong sebarang falsafah yang berlandaskan kebenaran, sains dan realiti.

No comments: