ShareThis

Saturday, October 24, 2009

9 Oktober 09 - Belia Pengerak Tempatan zon 18 dilancar
Hari ini setelah berusaha sekian lama, kita berjaya menubuhkan Jawatankuasa Belia Pengerak Tempatan bagi zon 18. Inisiatif ini adalah inisiatif kerajaan Negeri untuk mengembeleng tenaga belia untuk membuat program dan aktiviti belia. Kertas cadangan Kerajaan negeri mengenai ini memang sesuatu yang progresif kerana ia menghadkan umur belia ke tahap Antarabangsa dan menekankan penyertaan kaum perempuan dalam semua program. Di zon 18, kita berjaya menubuhkan satu Jawatankuasa yang bermesyauarat untuk kali pertama. Beberapa program awalan telah dirancang sebelum akhir tahun ini dan anataranya adalah satu pertandingan sukan dan satu lawatan sambil belajar di kawasan Broga.

No comments: