ShareThis

Sunday, April 26, 2009

5 April 2009 PSM Semenyih anjur Mesyuarat NC


Mesyuarat Jawatankuasa Nasional PSM ke 3 telah diadakan di Pejabat PSM Semenyih. Lebih dari 50 orang perwakilan menghadiri mesyuarat ini. Antara isu penting yang dibincang dan diluluskan adalah garispanduan bagaimana membelanjakan peruntukan kerajaan untuk memastikan tidak ada salahguna kuasa. Selain daripada itu, mesyauarat juga mebincangkan bagaimana memantapkan kempen membela kaum pekerja semasa krisis ekonomi ini.

No comments: