ShareThis

Thursday, February 26, 2009

20 Februari 09 – Penswastaan Banting Sepanduk dibatalkan. Ahli Majlis bantah Monopoli.Hari ini, kami Ahli Majlis Kajang telah mengadakan satu sidang akhbar untuk menyatakan bahawa MPKJ sudah menamatkan perjanjian dengan Aev1 Biz Sdn. Bhd. yang telah diberikan kuasa monopoli menguruskan banting dan sepanduk dibawah satu perjanjian ganjil yang dibuat pada bulan Mei 2008 iaitu setelah Pakatan Rakyat memerintah Selangor dan sebelum Ahli Majlis baru dilantik. Perjanjian tersebut mempunyai beberapa masalah tetapi isu yang lebih pokok ialah bagaimana pengurusan banting dan sepanduk yang selama ini dibuat oleh MPKJ itu boleh diberikan kepada satu syarikat swasta tanpa tender terbuka.

Ahli-ahli Majlis berpendapat bahawa kita tidak akan membenarkan mana-mana Syarikat diberi kuasa monopoli dan telah membuat keputusan semasa Mesyauarat penuh Ahli Majlis pada 26 November 2008 lagi. Namun demikian hanya pada 19 Februari 2009, Syarikat ini telah dimaklumkan dan diberi notis satu bulan untuk menutup. Dengan tindakan ini, urusan banting dan sepanduk akan balik kepada pengawasan MPKJ sehingga satu keputusan baru diambil. Dengan tindakan mengambil alih pengurusan ini, ramai orang akan merasa lega kerana bayaran yang akan dibayar oleh mereka adalah lebih munasabah.

Jika pada masa depan, jika pihak Majlis bercadang menswastakan kepada pihak ketiga pada masa depan, ia harus dijalankan secara tender terbuka.

No comments: