ShareThis

Friday, January 30, 2009

7 soalan saya dalam Mesyuarat Penuh Ahli Majlis Januari 2009

USUL-USUL DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESUARAT PENUH AHLI MAJLIS – MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


1. Bangunan TNB Sub-station bercantum dengan rumah kediaman


i. Dalam mesyuarat yang diadakan pada 20 Ogos 2008 di Lembaga Perumahan dan Hartanan Selangor telah diputuskan bahawa TNB Sub-Station tidak boleh bercantum dengan rumah bernombor 2, Jalan 5, Taman Bukit Semenyih, 43500 Semenyih.(No Lot PT 17524).
ii. Dalam Mesyuarat Penuh Ahli Majlis yang lalu, diberitahu bahawa isu ini kini dalam rujukan Unit Perundangan.
iii. Apakah tindakan penguatkuasaan yang telah diambil dan saranan Unit Perundangan kerana isu ini melibatkan isu keselamatanan awam


2. CF

i. Apakah tindakan yang diambil oleh MPKJ dalam situasi seorang penghuni yang telah membuat “renovation” rumah sebelum CF dikeluarkan kerana kecuaian pemaju.
ii. Adakah Pemaju projek perumahan tersebut atau Tuan punya rumah yang akan diambil tindakan dari segi membayar denda dan sebagainya
iii. Apakah polisi yang ada untuk menangani isu seperti ini


3. Pengambilan dan Pemberhentian Pekerja di MPKj (Hire and Fire)


i. Berapa banyak pekerja atau kakitangan MPKJ yang telah diambil tindakan tatatertib atau dibuang kerja sejak 2006
ii. Adakah Siasatan Dalaman (Domestic Inquiry) diadakan dalam setiap kes ini dan apakah hasil siasatan tersebut.
iii. Adakah terdapat sebarang kes di mahkamah diambil terhadap MPJK kerana isu pembuangan kerja secara tidak sah (unlawful dismissal)
iv. Saya mengusulkan satu Mesyuarat Khas dipanggil untuk membincangkan polisi pengambilan dan pemberhentian pekerja (hire and fire) supaya ia dapat melindungi dan menepati keadilan dan hak pekerja.

4. Kegawatan Ekonomi

Untuk mengatasi masalah kegawatan ekonomi, saya mengusulkan beberapa tindakan yang boleh diambil di peringkat Majlis tempatan. Saya juga berharap satu perbincangan khas diadakan untuk mengatasi masalah ini

1. Lesen-lesen perniagaan sementera dikeluarkan dan syarat dilonggorkan
untuk memberikan lesen sementera(3 bulan) kepada mereka-mereka yang telah dibuang kerja.
2. Kepada masyarakat berpendapatan rendah dan miskin, dan jika mereka tidak mampu membayar cukai pintu, denda ditangguhkan atau dibatalkan.
3. Majlis memberi penelitian dan syarat khas untuk projek masa depan supaya kontrakter yang diambil untuk membuat kerja memberi keutamaan kepada pekerja tempatan

5. Penyelenggaran Rumah pangsa Kos rendah

i. Ini merupakan satu isu besar kerana penyelengaran amat teruk, JMC tidak dapat berfungsi dengan baik dan kutipan penyelenggaran tidak dibayar oleh majoriti penduduk
ii. Diusulkan semua penyelenggaran rumah pangsa kos rendah diselenggarakan oleh Majlis Tempatan termasuk mengutip cukai pinta

6. Kesesakan Jalan Kajang – Semenyih

i. Sistem jalan dari Kajang ke Semenyih telah diperbaiki secara perbandingan relatif dengan masa lalu.
ii. Namun kesesakan jalan yang amat ketara dan serius berlaku di lokasi Sunway Semenyih kerana jalan menjadi sempit tiba-tiba (bottle-neck).
iii. Isu ini mendapat aduan dari ramai pihak dan pengadu juga berharap untuk polis trafik dikerah ke tempat tersebut semasa trafik lebat.

7. Dewan Orang ramai Semenyih dan pekan Semenyih

i. Dewan Orang ramai Semenyih berada dalam keadaan teruk dan mesti diperbaiki serta merta
ii. Longkang jalan di Pekan Semenyih lama terabai dan tidak dibersihkan untuk sekian lama


Arutchelvan A/l Subramaniams (No telepon 019-2537791)
Ahli Majlis
Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 2008/2009

No comments: