ShareThis

Wednesday, September 19, 2012

Meeting di MPKj - Flat Asa Jaya

Mesyaurat penduduk flat ASA Jaya dengan Pemaju dengan wakil dari Unit Perumahan Shah Alam dan COB hadir. Isu utama yang dibincang adalah mengenai geran tanah yang belum diserahkan kepada penduduk. Wujud isu teknikal yang perlu ditangani. Selain itu adalah isu migrasi meter air SYABAS, isu penyadang besi hilang dan tiada korekan longkang

No comments: