ShareThis

Tuesday, April 3, 2012

USUL, UCAPAN PENANGGUHAN DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESYUARAT PENUH AHLI MAJLIS ATAU MESYUARAT PEMANTAUAN ADUAN BAGI BULAN

Wednesday , 28 March 2012

USUL, UCAPAN PENANGGUHAN DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESYUARAT PENUH AHLI MAJLIS ATAU MESYUARAT PEMANTAUAN ADUAN BAGI BULAN

MAC 2012 – MAJLIS PERBANDARAN KAJANG1. Pembersihan Awam di kawasan Taman Perumahan•Bolehkah satu polisi atau garispanduan dimasukkan dalam tugasan Kontrakter supaya mereka mendapat tandatangan wakil JK penduduk atau Persatuan Penduduk atau wakil MPP Taman setiap kali mereka menghabiskan kerja memotong rumput dan mengorek longkang.
•Dengan cara ini boleh memastikan kerja-kerja ini dapat dipantau dan dilaksanakan sebulan sekali


2. Sub Kontrakter Sampah•Walaupun MPKJ sudah mengambilalih dari Alam Flora tetapi masalah dan budaya sub-kontracting masih berleluasa.
•Memandangkan amalan ini masih berlaku, bolehkah satu tindakan drastic diambil dimana pihak yang membuat subkontrak diberi kontrak secara automatik memandangkan mereka mempunyai alatan dan pekerja padahal kontrakter sebenar tidak mempunyainya. Dengan cara ini membolehkan kualiti kerja dapat meningkat dan pihak yang benar-benar membuat kerja mendapat ganjaran yang sepatutnya.


3. Banjir Kilat di Kajang•Banjir kilat yang berlaku di Bandar Kajang berlaku dengan cepat dan tanpa amaran•Bolehkah satu mekanisma amaran dapat dilaksanakan supaya dapat memberi amaran awal kepada penghuni dan pengunjung di Bandar Kajang.•Apakah punca sebenar banjir kilat yang berlaku tempoh hari di Bandar Kajang.

4. Cadangan Penyelenggaran atau 1 cukai untuk pangsapuri Kos rendah· Semasa Kongres Flat Kos rendah anjuran JERIT di Petaling Jaya pada 25hb. Mac 2012, adalah diberitahu bahawa MPKJ sepatutnya menghantar satu kertas projek kepada pihak kerajaan Negeri untuk dibincangkan cadangan dimana PBT mengambilaih penyelenggaran.

· Adakah MPKJ sudah menghantar laporan kepada Kerajaan Negeri untuk dibincangkan dan apakah maklumbalas ?Soalan diutarakan Oleh :Arutchelvan A/l Subramaniams (No telepon 019-2537791)

Ahli Majlis - Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 2012/2013

--
USUL, UCAPAN PENANGGUHAN DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESYUARAT PENUH AHLI MAJLIS ATAU MESYUARAT PEMANTAUAN ADUAN BAGI BULAN

MAC 2012 – MAJLIS PERBANDARAN KAJANG1. Pembersihan Awam di kawasan Taman Perumahan•Bolehkah satu polisi atau garispanduan dimasukkan dalam tugasan Kontrakter supaya mereka mendapat tandatangan wakil JK penduduk atau Persatuan Penduduk atau wakil MPP Taman setiap kali mereka menghabiskan kerja memotong rumput dan mengorek longkang.
•Dengan cara ini boleh memastikan kerja-kerja ini dapat dipantau dan dilaksanakan sebulan sekali


2. Sub Kontrakter Sampah•Walaupun MPKJ sudah mengambilalih dari Alam Flora tetapi masalah dan budaya sub-kontracting masih berleluasa.
•Memandangkan amalan ini masih berlaku, bolehkah satu tindakan drastic diambil dimana pihak yang membuat subkontrak diberi kontrak secara automatik memandangkan mereka mempunyai alatan dan pekerja padahal kontrakter sebenar tidak mempunyainya. Dengan cara ini membolehkan kualiti kerja dapat meningkat dan pihak yang benar-benar membuat kerja mendapat ganjaran yang sepatutnya.


3. Banjir Kilat di Kajang•Banjir kilat yang berlaku di Bandar Kajang berlaku dengan cepat dan tanpa amaran•Bolehkah satu mekanisma amaran dapat dilaksanakan supaya dapat memberi amaran awal kepada penghuni dan pengunjung di Bandar Kajang.•Apakah punca sebenar banjir kilat yang berlaku tempoh hari di Bandar Kajang.

4. Cadangan Penyelenggaran atau 1 cukai untuk pangsapuri Kos rendah· Semasa Kongres Flat Kos rendah anjuran JERIT di Petaling Jaya pada 25hb. Mac 2012, adalah diberitahu bahawa MPKJ sepatutnya menghantar satu kertas projek kepada pihak kerajaan Negeri untuk dibincangkan cadangan dimana PBT mengambilaih penyelenggaran.

· Adakah MPKJ sudah menghantar laporan kepada Kerajaan Negeri untuk dibincangkan dan apakah maklumbalas ?Soalan diutarakan Oleh :Arutchelvan A/l Subramaniams (No telepon 019-2537791)

Ahli Majlis - Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 2012/2013

--

No comments: