ShareThis

Tuesday, May 31, 2011

30-5-2011 Motivasi untuk mahasiswa di ladang Bukit Jalil


Seramai 28 mahasiswa dari pelbagai Universiti tempatan telah mengadakan sesi pengalaman hidup dengan bekas pekerja di Ladang Bukit Jalil selama 10 hari. Ini adalah sebahagian daripada program 3C anjuran Malaysian Indian Student Association (MISA)dibawah nauangan Rajaretnam. Saya berbincang dengan mahasiswa ini keperluan menjadikan kerja membuat kebajikan ini sebahagian dari hidup mereka. Mereka kena memilih samada mereka hendak bersama kaum pekerja atau bersama kapitalis.

No comments: