ShareThis

Friday, May 27, 2011

27-5-2011 4 persoalan untuk Mesyuarat JK Penuh Ahli Majlis Bulan Mei


USUL, UCAPAN PENANGGUHAN DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESYUARAT PENUH AHLI MAJLIS ATAU MESYUARAT PEMANTAUAN ADUAN BAGI BULAN
MEI 2011 – MAJLIS PERBANDARAN KAJANG


1. Papan iklan Mansuh ISA Negeri Selangor

• Saya difahamkan DUN Negeri Selangor telah meluluskan Papan tanda iklan kempen ‘Selamatkan Malaysia: Mansuhkan ISA”
• Sejurus dengan itu, adakah sebarang arahan mengenai papan iklan ini.
• Berapa banyak papan iklan akan dinaikkan di kawasan jajahan MPKJ dan siapakah bertanggungjawab mengimplemtasikan projek ini.
• Sudahkah lokasi-loasi penempatan iklan ini sudah dikenal pasti.

2. Penghijauan bumi - Penanaman semula pokok

• YDP MPKJ pernah mengatakan bahawa untuk setiap satu pokok yang ditebang, kita sepatutnya menanam 2 pohon pokok.
• Adakah ini satu polisi MPKJ dan sejauhmanakah ia dipraktikan dan adakah pihak memantau implementasi penanaman semuala pokok.
• Saya telah mendapat aduan bahawa operasi pemotongan pokok telah dijalankan di Taman Cuepacs dekat PGA Cheras. Siapakah mendapat kontrak pemotongan pokok di kawasan itu memandangkan ia tidak dijalankan oleh MPkj.

3. Bangunan TNB-Sub Stesyen Bercantum Dengan Rumah Kediaman

• Ini adalah aduan lama di rumah kediaman no 2, Jalan Bukit Semenyih 5, Taman Bukit Semenyih yang bercantum secara haram dengan sub-stesyen dan setakat ini tidak ada pihak yang mahu bertanggungjawab walaupun mereka semua setuju bahawa bangunan sub-stesyen tidak boleh bercantum dengan rumah kediaman.
• Kini ada aduan terkini – No Aduan Stars 0838/11/10 mengenai masalah kebocoran dibahagian syiling ketika hujan lebat menyebabkan dinding siling rumah retak dan rosak. Air mengalir dari pencawang TNB terus kepada rumah kediaman.

4. Meletakkan jadual kutipan sampah dan nombor hubungan kontrakter dan pengawas dalam laman web MPKJ
.

• Untuk meningkatkan informasi dan transparensi, disarankan laman web MPKJ mempunyai butiran spesifikasi kerja dan jadual kutipan sampah disetiap taman, nama kontrakter dan nombor hubungan, nombor hubungan Pengawas MPKJ dan Alam Flora dan juga minggu berapa sampah pukal akan dikutip.

Soalan diutarakan Oleh :

Arutchelvan A/l Subramaniams (No telepon 019-2537791)
Ahli Majlis - Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 2010/2011

No comments: