ShareThis

Tuesday, May 24, 2011

18-5-2011 Meeting pangsapuri Sri Tanjung- perlu tolakansur untuk cari penyelesaian
Hari ini penduduk pansapuri Sri Tanjung mengadakan dialog dengan Ahli M ajlis S.Arutchelvan. Isu paling utama adalah penyelenggaran flat ini beberapa masalah teknikal menyebabkan JMB tidak boleh dimajukan dan semua proses tergendala.Sdr Arul menyarankan untuk memulakan balik proses rundingan dengan Pemaju dimana masalah ini harus diselesaikan dengan beberapa pertimbangan wajar oleh kedua-dua pihak

No comments: