ShareThis

Monday, April 4, 2011

30-3-11 Mempertengahkan dua soalan dalam Mesyuarat Penuh Ahli Majlis

Saya mengutarakan dua soalan satu mengenai dana 1 juta untuk projek Infrastruktur setiap DUN dan satu lagi mengenai perumahan PPRT di kawasan Hulu Langat.

USUL, UCAPAN PENANGGUHAN DAN PERSOALAN UNTUK DIBENTANGKAN DALAM MESYUARAT PENUH AHLI MAJLIS ATAU MESYUARAT PEMANTAUAN ADUAN BAGI BULAN FEBRUARI 2011 – MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

1. Peruntukkan MARRIS satu juta setiap DUN dibawah ADUN

• Apakah syarat peruntukan MARRIS diatas dan siapakah menentukan kontrakter untuk projek-projek yang dilaksanakan.
• Apakah peranan Ahli Majlis dalam skop dibawah peruntukan ini
• Duit MARRIS ini dikendalikan oleh pihak mana – Pejabat tanah atau Majlis dan jika Majlis, adalah MPKJ mempunyai mandat membuat kerja infra dikawasan kampong atau di jalan persekutuan?

2. Perumahan PPRT di daerah Hulu Langat

• Berapa banyak unit perumahan PPRT dibina di kawasan Hulu Langat dan dimana lokasinya
• Apakah kadar occupancy perumahan PPRT ini dan adakah masih ada kekosongan?
• Adakah ada rancangan untuk membina lagi perumahan PPRT dibawah MPKJ ?Soalan diutarakan Oleh :

Arutchelvan A/l Subramaniams (No telepon 019-2537791)
Ahli Majlis - Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 2010/2011

No comments: