ShareThis

Wednesday, February 23, 2011

17-2-11 Diskusi Kiri ulas kritikan Martha HarneckerPerbincangan Diskusi Kiri ke 2 membincangkan kritikan tajam Martha Harnecker. Marta adalah seorang sociologist, political scientist, wartawan dan aktivis. Beliau mempunyai pengalaman luas kerana terlibat di Chile, Cuba dan kini Venezuela.

Komrad Rani mengendalikan sesi kali ini dan antara kritikan Martha yang tajam terhadap kaum kiri adalah kegagalkan kaum kiri menyatukan segala kuasa yang menentang sistem kapitalis. Selain itu beliau juga membincangkan pelbagai isu pokok seperti persoalan kepimpinan, taktik menyatukan massa dan tidak mengkritik pandangan salah kiri yang dulu.

Lebih 20 orang aktivis PSM terlibat dalam sesi idelogi ini. Sesi Diskusi Kiri seterusnya pada 17 mac 2011,

No comments: