ShareThis

Friday, January 14, 2011

10-1-2011 Pertemuan dengan Cawangan Seremban


Hari ini, saya bersama AJK Pusat Letchimi Devi mengadakan perjumpaan dengan PSM Seremban untuk membincangkan beberapa masalah yang dihadapi oleh cawangan dari aspek organisasi dan juga program. Mesyuarat juga memutuskan untuk mencari lokasi baru untuk cawangan Seremban di kawasan warga pekerja, mengadakan mesyuarat sebulan sekali dan menambahkan ahli cawangan Seremban.

No comments: