ShareThis

Wednesday, November 10, 2010

30-10-10 - Pansapuri Haneko = penghuni sedikit, masalah banyakDaripada 200 unit, hanya 40 diduduki dan anatara itu, 50% adalah penyewa.Namum masalah di pangsapuri Haneko adalah banyak. Pemaju nampaknya sudah cuci tangan manakala satu JK beusaha dengan mengutip RM 15 setiap bulan. Dalam mesyauarat bersama penduduk, mereka melahirkan banyak masalah antaranya isu lampu jalan, penyelenggaran, rumah sampah tad ada tong, tekanan air rendah, jalan berkumpuh, bumbung rosak dan ketiadaan cat.

Saya memberitahu akan menyaman Pemaju untuk satu mesyuarat di MPKJ bersama dengan JK penduduk dan Pesuruhjaya Bangunan (COB). Pemaju mesti melaksanakan 80% daripada masalah manakala MPKJ juga perlu campurtangan desak supaya isu ini diselesaiakan.

No comments: