ShareThis

Thursday, June 10, 2010

30-5 – Kuil Nading bakal menimbul kontroversi


Saya dijemput ke program Mesra Rakyat dimana mereka telah memacak satu papantanda tapak kuil untuk kawasan Nading. Program ini mendapat sambutan elbih 500 orang penduduk dari kawasan sekitar. Namun ada segelintir penduduk di kawasan itu yang membantah pembinaan kuil ini ia adalah kawasan majoriti Melayu.

Dulu tempat ibadat dilihat sebagai satu tempat suci, aman dan harmoni. Hari ini, tempat ibadat dilihat sebagai satu kacauganggu kepada penduduk setempat. Pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Di Pulau Pinang, kuil , masjid, gereja dapat hidup bersama dengan harmoni untuk berdekad-dekad...apa sudah jadi kepada negaraku ini.

Beberapa persoalan wujud?

1. Hak beragama?
2. LA 21 – penduduk setempat mesti dibincang dahulu sebelum projek pembangunan ?
3. Kacauganggu?
4. Tanah sudah dicadangkan semasa Kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang sudah memberikan tanah tersebut?

Hanya sikap toleransi bersama manusia dapat menyelesaikan konflik berunsur perkauman ini.

No comments: