ShareThis

Tuesday, May 4, 2010

2-5-2010 - Retakan di Pelangi Semenyih
Hari ini saya mengadakan satu dialog dengan penduduk Pelangi Semenyih Fasa 3 untuk bincang isu keretakan jubin dan dinding. Saya agak terkejut apabila satu demi satu penduduk mula menceritakan pengalaman pahit mereka tentang masalah ini dan mungkir janji oleh pemaju beberapa kali. Saya diberi syor oleh pemaju bahawa mereka akan memperbaiki segala aduan yang diterima tetapi para penduduk meminta satu dialog kerana mereka risau tentang keselamatan mereka. Selain itu, mesyauarat turut membincangkan isu lain seperti pungutan sampah, longkang yang tidak dibersihkan, isu keahlian kolam renang, trafik light dan masalah illegal dumping.Saya berjanji akan ajukan masalah mereka kepada pemaju dan pada masa yang sama Kesatuan Penduduk setuju untuk membuat siasatan dengan mereka yang tidak hadir tentang masalah yang sama. satu mesyuarat susulan pasti perlu dilakukan memandangkan isu yang diutarakan agak serius.

No comments: