ShareThis

Sunday, November 22, 2009

5 Nov 09- Aduan ke SUHAKAM oleh petani Cameron Highland

Pada hari ini, satu memorandum telah diserahkan di SUHAKAM berkenaan penafian hak untuk memiliki rumah dan tanah pertanian di Cameron Highlands. Memorandum ini telah disediakan melalui Majlis Perwakilan Rakyat (MPR) Cameron, salah satu kumpulan di bawah PSM Cameron. Aduan telah dibuat ke atas Dato Hj Mohamad Noor, Pegawai Daerah Cameron Highlands, Pegawai-pegawai Daerah Cameron sebelum ini dan Pejabat Tanah dan Daerah Cameron Highlands (PTDCH)

Memorandum ini telah diterima oleh Dato' Siva Subramaniam, salah seorang ahli suruhanjaya SUHAKAM. Memorandum ini adalah berkenaan penafian hak oleh Pegawai Daerah dan PTDCH untuk memberikan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) kepada petani dan pemilik rumah di Cameron. Sebanyak 8 orang pengadu telah membuat aduan.

Aduan ini dibuat apabila Pegawai Daerah Cameron, Dato Hj Mohamad Noor, tidak ingin bertemu penduduk yang mempunyai masalah tanah dan rumah. Aduan ini diketuai oleh Ahli perwakilan PSM di Cameron. Saya turut serta untuk memberi sokongan solidariti.

No comments: