ShareThis

Monday, October 5, 2009

30 September 2009 – Memantapkan Jawatankuasa Taman Manikavasagam
Ekoran daripada mesyuarat pertama, Mesyuarat kedua telah diadakan dan ini adalah untuk memantapkan Jawatankuasa yang sedia ada. Jawatankuasa baru ini bercadang membuat dua program awalan iaitu gotong royong dan aktiviti perayaan Deepavali. Tarikh cadangan untuk gotong royong adalah 11 Oktober manakala program deepavali pula pada ihb. November 2009.

No comments: